<b id="zvvr1"></b>

    當前位置首頁(yè) > 八字預測

    天干五合

    發(fā)布時(shí)間:2021-08-07


    天干五合又稱(chēng)十干化合,即是甲與己合化土,乙與庚合化金,丙與辛合化水,丁與壬合化木,戊與癸合化火。如天干是甲己合化土,月支應是辰戌丑未月;乙庚合化金,月支應是申酉月;丁壬合化木,月支應是寅卯月;戊癸合化火,月支應是巳午月。

    天干化合是陰與陽(yáng)相合,乃陰陽(yáng)得配相合。天干化合的看法,諸書(shū)論述不一,各持己見(jiàn),有人認為凡合則化,不論季節,不論遠近,還有人認為要看遠近與季節,才能化合。根據經(jīng)驗,凡是化合成功的必須要具備以下幾種條件:

    種:緊貼化合,是化合的主要條件,緊貼化合是與鄰近天干化合,如年干與月干化合,月干與日干化合,日干與時(shí)干化合。例如四柱為:


    ? ? ? ? 年? ? ? 月? ? ?日? ? ?時(shí)


    ? ? ? ? 丁? ? ? 壬? ? ?丁? ? ?壬


    ? ? ? ? ?O? ? ? O? ? ? O? ? ? ?O


    第二種:兩干相合,必須有一干的月支與化合的五行相同,而化合的五行必須在月支得令,有氣方為化合成功,否則合而不化。

    甲與己合為正直相合,主人忠實(shí)厚道,大仁大義,量寬直爽,若五行帶有煞氣,主脾氣固執任性。

    乙與庚合為仁義相合,主人仁義而慈善,能文善武,勇敢好斗;如果五行中帶有煞氣,主人易怒好勇,是非任性。

    丙與辛合為強制相合,主人外表威嚴,實(shí)屬膽小怕事,智力靈活,如果五行死墓空絕,則是薄情寡義之人。

    丁與壬合為慈善相合,主人心地慈善,壽高壽長(cháng),主人儀表堂堂,相貌出眾。

    ?戊與癸合為淫欲相合,如果命局中水旺,多情易動(dòng),遠見(jiàn)不高,胸無(wú)大志。

    第三種:間隔相合,合力較輕,而且合中有化,遙隔相合,合力更輕,合而不化。

    例如四柱為:


    ? ? ? ?年? ? ? ? 月? ? ? 日? ? ? ?時(shí)


    ? ? ? ?甲? ? ? ? O? ? ? ?己? ? ? ? O


    ? ? ? ?O? ? ? ? ?O? ? ? ? O? ? ? ? O


    年干甲與日干己相合,中間隔——月干。


    第四種:兩干相合,有些見(jiàn)合而不能合的,如中間隔一干克,中間隔一干生,中間隔一干合,先克后合等等,皆不能合。

    天干五合

    上一篇:  天干相克(二)      地支六合  :下一篇

    友情鏈接
    豫公網(wǎng)安備 41130202000071號
    直到夏天结束动画免费观看,波野吉多电影在线观看,风间由美大肥臀系列在线电影,岛国电影网

      <b id="zvvr1"></b>